بیوگرافی مدیسا مظاهری نیا تیک تاکر،روابط و حواشی مدیسا مظاهری نیا Medisamazaheriniaیکی از تیک تاکرهای فعال می باشد که فعالیت خود در فضای مجازی را با انتشار کلیپ های کوتاه آغاز نمود و کم کم توانست توجه کاربران بسیاری را به خود جلب نموده و در بین آنها به محبوبیت...