خیلی مخلصم بچه ها این اولین ویدیویه که از بازی ان ف جار میذارم حتما ببینید که به دردتون میخوره اینم بگم که راجع به این بازی ...