در بازی انفجار توانستیم چندین میلیون پول کسب درآمد کنیم و در این بازی 66 میلیون تومان پول برنده شدیم با پاورکرش میلیونر شوید.