خیلی از دوستان درخواست کرده بودند که آموزش بازی انفجار ۲ رو براشون آماده کنم بازی انفجار ۲ هم مثل بازی انفجار ساده هست و میتونید به ...