اقا ساملیکم خیلی چاکریم همیشه نباید زیاد برد یه وقتایی‌باید این‌سایتارو مفت بری کرد‼️‼️ یه برد کم بهتر از باخته ...