کینتینا کلاویو یکی از ورزشکاران مطرح و از زنان ufc است که سال ها است در رقابت های یو اف سی شرکت می کند. ثروت Quintina Clavio و همسر Quintina Clavio از راه حضور او در این رقابت ها به دست می آید. این بازیکن در رقابت های جهانی زیادی...