امیر توسلی یکی از یوتیوبر های خوش چهره ایرانی است که بعد از مدت کوتاهی که فعالیت خود را در یوتیوب شروع کرد، توانست مورد توجه خیلی از مردم قرار گیرد. امیر توسلی کیست؟ در رابطه با بیوگرافی امیر توسلی یوتیوبر معروف ایرانی بهتر است که بدانید او متولد شهر...