[email protected] توماج صالحی یکی از رپر هاي‌ مشهور ایرانی میباشد و بسیار محبوب اسـت او در اعتراضات این روزهای ایران در فضای مجازی بسیار پر رنگ بودو عکس بازداشتش در اینترنت رو شد در ادامه با عکس بازداشت توماج صالحی رپر ایرانی + بیوگرافی توماج و بررسی آثار [email protected] سایت...