تبلیغات سایت شرط بندی تبلیغات سایت بت تبلیغات گوگل سایت بت بکلینک سایت شرط بندی ادوردز گوگل سایت بت تبلیغات کازینو بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار

معتبر ترین سایت بازی انفجار

جهت ورود کلیک کنید
قدرتمند ترین سایت شرط بندی
واریز آنی بعد درخواست
واریز بونوس هر ماه
بالاترین ضریب بازی انفجار


تا 300 درصد بونوس هر ماه


دسته‌ها
شرط بندی ورزشی

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم – برترین بی

دومینوی قطار مکزیکی یکی از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سرگرم کننده و جذاب اسـت کـه میتونه ساعت ها شـما را بـه چالش بکشد در ادامه با راهنمای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

معرفی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار دومینوی قطار مکزیکی 

این بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سرگرم کننده و رایگان بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار Mexican Prepare Dominoes را در برابر سه بازیکن کامپیوتری بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید و دوستان خودرا نیز بـه لذت بردن از ان دعوت کنید. اگر قبلاً هرگز بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار نکرده اید، این قوانین اساسی اسـت:

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

هدف Mexican Prepare Dominoes این اسـت کـه تمام کاشی هاي‌ شـما را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند. کمترین امتیاز در پایان همه ی راندها برنده می‌شود.امتیاز شـما تعداد کل پیپ ها «نقطه» روی هر کاشی باقیمانده در پایان هر دور اسـت.ردیف دومینوهای شـما “قطار شخصی” شماست. شـما می‌خواهید ان را تا زمانی کـه ممکن اسـت بـه  روی رقبا بسته نگه دارید.ردیف دومینوها در سرتاسر بالا «قطار مکزیکی» عمومی اسـت و قطاری باز اسـت کـه همیشه در معرض همه ی اسـت.

 

قوانین دومینوی قطار مکزیکی

هر دور با یک دابل شروع میشود، کـه یک دومینوی اسـت کـه در هردو طرف یکسان اسـت، مانند 12|12. دومینوهای خالی دوتایی بـه عنوان 0|0 عمل میکنند.”Boneyard” جایی اسـت کـه کاشی هاي‌ باقیمانده برای هر بازیکن قرار می‌گیرد تا از ان بکشد. اگر کاشی دیگری برای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار ندارید، میتوانید در هر نوبت یک دومینو از قسمت Boneyard بکشید.

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

سمبل نکته بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار آنلاین نکته بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار آنلاین: عده اي از حرکات باز کردن بهتر از سایرین هستند. بیشتر بخوانید: بهترین حرکت هاي‌ دومینو قطار مکزیکی.هر بازیکن یک “قطار” شخصی از دومینوها دریافت می کند. یک «قطار مکزیکی» اضافی وجوددارد کـه عمومی اسـت و می توانید در هر پیچی روی ان یک کاشی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید. شـما باید یک انتهای یک دومینو را بـه دیگری با همان شماره در قطار متصل کنید، مانند 3|4 – 4|9 – 9|1.

 

اگر نمیتوانید در قطارتان، قطار مکزیکی، یا بعد از کشیدن دومینو از محوطه‌ي بزرگ، قطارتان بـه‌عنوان «باز» علامت‌گذاری شود و سایر بازیکنان میتوانند در قطار شـما بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنند. این بسته بـه استراتژی رقیب و شانس قرعه کشی میتواند مفید یا مضر باشد. شـما می توانید قطار خودرا با بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کاشی دوباره در قطار خود ببندید.

 

بررسی امتیازات در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار دومینوی قطار مکزیکی

هدف دراین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار این اسـت کـه در پایان بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کمترین امتیاز را داشته باشیم. هر دور بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار وقتی تمام می‌شود کـه یک بازیکن با همه ی دومینوهایش بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کرده باشد. برای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کردن باید شماره یک دومینوی باز رابا یکی از دومینوهای دست تان جفت کنید. در پایان هر دور بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار بازیکنان بـه اندازه دومینوهایی کـه دست شان باقیمانده امتیاز میگیرند.

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

برای این کـه ساده تر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار را یاد بگیرید من تعداد دومینوهای هر بازیکن را از ۱۵ بـه ۷ رسانده ام. من دومینوها را برگردانده ام تا ان ها را ببینید. در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار واقعی باید دومینوها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن شماره ۱ شروع می کند و یک دومینو رابا سمت ۱۲ دومینوی وسط جفت می کند.

 

بازیکن میتواند در نوبتش با هر تعداد دومینو کـه خواست بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند. بازیکن شماره ۱ بـه بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار ادامه میدهد. او دومینویی ندارد کـه با دومینوی باز ۶ جفت کند پس نوبتش تمام می‌شود. حالا نوبت بازیکن شماره ۲ اسـت و او هم با ۴ دومینو بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می کند. بازیکن شماره ۳ هم سه دومینویش رابا دومینوهای وسط جفت می کند.

 

بازیکن شماره ۴ هم از دو دومینو استفاده می کند و این دور بـه اتمام میرسد. حالا دوباره نوبت بازیکن شماره ۱ اسـت. بازیکنان فقط در نوبت اول می توانند با چند دومینو بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنند. از این جا بـه بعد هر بازیکن فقط میتواند با یک دومینویش بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند مگر دومینوی جفت داشته باشد.

 

این بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار چند نفره است؟

بازیکن شماره ۱ نمیتواند دومینویی را جفت کند پس از آرامستان دومینو برمی دارد. این دومینو برای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کردن مناسب اسـت و حالا نوبت بازیکن شماره ۲ اسـت. او هم وادار اسـت از آرامستان دومینو بردارد. این دومینو با سمت باز قطار دومینوی بازیکن شماره ۲ جفت نمیشود.

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

بنابر این نوبت او تمام می‌شود و قطارش باز می‌ماند. وقتی یک بازیکن نتوانست بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند باید یک سکه روی قطارش گذاشت تا این را مشخص کند «قطار باز». هر بازیکنی میتواند با یک قطار باز بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند. قطار بازیکن شماره ۲ باز می‌ماند تا زمانی کـه او بتواند یک دومینو بـه ان اضافه کند.

 

بازیکن شماره ۳ یک دومینوی مناسب بـه قطار بازیکن شماره ۲ اضافه می کند. بازیکن شماره ۴ نمی‌تواند بـه قطار خودش دومینو اضافه کند ولی میتواند بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند. بعد از دور اول بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می‌توان یک قطار مکزیکی را شروع کرد. قطار مکزیکی وقتی شروع میشود کـه یک دومینوی مناسب رابا دومینوی جفت وسط جفت می‌کنیم.

 

این جا بازیکن شماره ۴ یک دومینوی ۱۲ را بـه دومینوی وسط اضافه می کند. روی این قطار مکزیکی باید سکه گذاشت و همه ی می توانند با ان بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنند. بازیکن شماره ۱ هم یک دومینوی ۴ را بـه قطار مکزیکی اضافه می کند. بازیکن شماره ۲ هم یک دومینوی ۳ را بـه قطار مکزیکی اضافه می کند.

 

قطار بازیکن شماره ۲ همان‌ گونه باز اسـت چون او با قطار خودش بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار نکرد. بازیکن شماره ۳ یک دومینوی جفت ۵ را بـه قطار مکزیکی اضافه می کند. بازیکنی کـه دومینوی جفت کشیده یک فرصت دیگر هم دارد ولی اینبار باید دومینویش رابا همان دومینوی جفت کـه گذاشته جفت کند. بازیکن شماره ۳ هم یک دومینوی مناسب ۵ را اضافه می کند.

 

بازیکن شماره ۴ هم یک دومینوی جفت ۸ را بـه قطار مکزیکی اضافه می کند. وقتی بازیکن نمی‌تواند دومینویی را جفت کند باید دومینو بردارد. دومینوی برداشته شده هم مناسب نیست پس بازیکن شماره ۴ باید سکه بگذارد تا مشخص باشد قطارش باز اسـت.

 

بازیکن شماره ۱ یک دومینوی ۵ دارد کـه می‌تواند روی قطار خودش بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند اما قبل از هر حرکتی باید یک دومینو رابا دومینوی جفت وسط جفت کرد. بازیکن شماره ۱ باید از آرامستان دومینو بردارد. این دومینو ۸ اسـت و برای جفت کردن با دومینوی جفت وسط مناسب اسـت.

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

بازیکن شماره ۲ هم باید از آرامستان دومینو بردارد. او هم دومینوی ۱۰ را برمی دارد و میتواند با ان روی قطار خودش بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند. پس قطارش بسته میشود و سکه را برمی دارد. بازیکن شماره ۳ هم با دومینوی ۱۰ کـه آخرین دومینویش اسـت روی قطار مکزیکی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می کند. این دور بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار بـه اتمام میرسد.

 

ترفند دوبل در دومینوی قطار مکزیکی

اگر بازیکنی یک دومینوی دوبل بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند، باید “دبل را بپوشاند”. این بدان معناست کـه میتوانید یک کاشی اضافی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید، کـه بـه شـما کمک می کند سریع‌تر دومینو را تمام کنید—فقط مطمئن شوید کـه یک کاشی در معرض برای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار دارید.سمبل نکته بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار آنلاین نکته بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار آنلاین: دو نفره مزایایی دارند. بیشتر بخوانید: بهترین زمان برای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار دوبل

 

اگر بازیکنی دوبل بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند و نتواند ان را بپوشاند، قطار او بـه عنوان باز علامت گذاری می‌شود و بازیکن بعدی باید دوبل را ببندد. این قانون تا زمانی کـه دوتایی پوشانده شود تکرار می‌شود.برای اطلاعات بیشتر، راهنمای کامل مبتدیان ما برای دومینوهای قطار مکزیکی را بررسی کنید.

 

استراتژی دومینوی قطار مکزیکی

تا زمانی کـه ممکن اسـت در قطار شخصی خود بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید. این مانع مخالفان شـما میشود و هر استراتژی کـه ممکن اسـت داشته باشید را برای مدت طولانی تری حفظ می کند. میتوانید کاشی‌ها رابا دوبار کلیک یا ضربه زدن روی ان‌ها بچرخانید.

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

و میتوانید کاشی‌هاي‌ پخش‌نشده خودرا در فضای پایین منطقه بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار دوباره مرتب کنید. این یک راه مفید برای طراحی یک استراتژی برای تطبیق کاشی ها و دوبل ها در قطار شـما در حالی اسـت کـه منتظر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سایر بازیکنان هستید. می توانید Mexican Prepare Dominoes را برای دستگاه‌هاي‌ iOS، Google Play برای Android و Kindle از طریق اپ استور دانلود کنید.

 

سوالات متداول دومینوی قطار مکزیکی

یک دور کی تمام می‌شود؟ دور زمانی پایان می یابد کـه تمام کاشی‌هاي‌ قابل بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار پخش شود و هر بازیکن مسدود شود، یا یک بازیکن تمام کاشی‌هاي‌ خودرا بگذارد، هر کدام کـه زودتر بیاید.

 

آیا دورهای متعدد وجوددارد؟ آره. بـه طور سنتی، سه راند برای تعیین بهترین راند انجام میشود.

 

دور اول چگونه شروع میشود؟ دور اول در جهت عقربه هاي‌ ساعت از بازیکنی کـه بالاترین دوبل را بـه زمین زده اسـت شروع میشود و بازیکنان سپس بـه نوبت در جهت عقربه هاي‌ ساعت می‌روند. بـه عنوان مثال، 6|6 بالاترین کاشی در مقایسه با 4|4 اسـت، کـه دو برابر کمتر خواهد بود.

 

بازیکن قطار شخصی خودرا با قرار دادن نخستین دومینوی خود برای مطابقت با “موتور” شروع می کند. هدف شـما این اسـت کـه قطار رابا اضافه کردن دومینوهای بیشتری از دست خود گسترش دهید تا زمانی کـه وادار شوید نقاشی بکشید یا نتوانید بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید.

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

آیا می‌توانیم آنالوگ هم بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنیم؟ بله، و ما برگه هاي‌ قابل دانلودی داریم کـه می توانید از آن ها برای چاپ دومینوی خود در خانه استفاده کنید. همچنین برگه امتیازات و قوانین قابل چاپی وجوددارد کـه چاپ می‌کنید و می توانید بـه صورت رایگان از انها استفاده کنید. برای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار در iPhone یا iPad خود، از App Retailer دیدن کنید. برای تبلت‌هاي‌ اندرویدی، از فروشگاه Play دیدن کنید. نسخه Kindle Retailer نیز موجود اسـت.

 

“Dominoes قطار مکزیکی قوانین واضح و برخی مبهم دارد. در این جا پنج سناریو منحصر بـه فرد وجوددارد کـه ممکن اسـت در طول بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار با انها روبه‌رو شوید و چگونه آن ها را مدیریت کنید.””می‌خواهید بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هاي‌ مبتنی بر کلمه و مرورگر بیشتری مانند Wordle بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید؟ این فهرست از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هاي‌ آنلاین محبوب را بدون نیاز بـه دانلود امتحان کنید.””قوانین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار بعدی خود با دومینوهای قطار مکزیکی رابا این تغییرات تغییر دهید. انها سرعت، امتیاز و استراتژی شـما را آزمایش خواهند کرد.”

راهنمای بازی دومینوی قطار مکزیکی + ترفند و قوانین لازم

 

ورود به سایت معتبر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازیهای کازینویی را برای ما در لینک بدون فیلتر شرطبندی سبزر نگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین همین حالا کلیک فرمایید.