شهرزاد مدیری یکی از فرزندان مهران مدیری بازیگر سرشناس و مشهور ایرانی است. او دختری هنرمند و مهربان با توانایی های خود خالق اثری هنری بر روی لباس هاست. شهرزاد مدیری طراح لباس است و در کار خود موفقیت های زیادی را کسب کرده است. در این مقاله نگاهی به...