خودارضايي در هنگام قاعدگي (پریودی) ،چگونه انجام دهیم؟ خودارضایی – دست زدن به خود برای لذت جنسی – رفتاری طبیعی و لذت بخش است و می تواند برای زنان و مردان به ارگاسم منجر شود. خودارضایی اغلب منجر به اولین ارگاسم فرد می شود، بنابراین می تواند راهی عالی برای...