یک سود 21 میلیونی در حالت سود 9 برابری با ربات شگفت انگیز شما با این ربات قادرید از ضریب 4 تا 18.99 رو به دلخواه به ربات ...