قرار است درباره دیس های رپ فارسی و به ویژه دیس های حصین یا همان حسین رحمتی رپر و ترانه سرای بسیار معروف ایرانی می باشد که بیشتر با نام حصین ابلیس شناخته شده است. او یکی از رپر های بسیار قدیمی در ایران محسوب می‌شود و ترانه های زیادی...