۱۰ میلیون نفر در اینستاگرام و واتس اپ کار میکنند و کلی شغل دراین بسترها مشغول بـه کار هستند و با فیلتر شدن این دو فضای مهم در ایران کلی کسب و کارها از بین رفته اند در ادامه میخواهیم زمان دقیق رفع فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ را برای...