استفاده از وازلین برای دخول مفید است یا مضر؟ مردم اغلب فکر می کنند که اگر خانمی نیاز به استفاده از وازلین داشته باشد، ترشح واژن یا مخاط واژن او مشکل دارد. این یک تصور غلط رایج است زیرا نمی توان انتظار داشت و مطمئناً اینطور نیست که واژن همیشه...