فاصله بكارت از دهانه واژن +توضیح با عکس تمامی افرادی که با واژن به دنیا آمده اند (حتی افرادی با جنسیت X) غشائی در درون بدن آن ها وجود دارد که علم پزشکی از آن به عنوان Hymen یاد کرده و طب سنتی آن را پرده بکارت عنوان می کند....