لوری لین وبر نام همسر سابق دنیل نگرانو می باشد که در این مطلب در رابطه با او صحبت هایی را مطرح خواهیم کرد. در این مطلب علاوه بر صحبت در رابطه با بیوگرافی لوری لین وبر، بیوگرافی دنیل نگیانو و زمينه فعالیت او مطالبی را عنوان خواهیم کرد. بنابراین...