ماروین وتوری از مبارزان و فایتر های حرفه ای ایتالیایی می باشد که به رویای ایتالیایی معروف شده است. در این مقاله قصد داریم که در رابطه با این شخص اطلاعاتی را به شما ارائه دهیم. همچنین می توایند برای شرط بندی بازی های این بازیکن توجه ویژه ای به...