بازی تبانی چیست؟ پیش از توضیح در مورد خرید و فروش فرم تبانی بیایید در مورد ساز و کار بازی‌های مبتنی بر تبانی صحبت کنیم. بازی تبانی در فوتبال به این ترتیب است که برد یا باخت یک تیم، با پرداخت پول‌های بسیار زیاد، از پیش مشخص شده و بازیکنان...