دنیل مدودف از جمله ورزشکاران فعال در رشته ورزشی تنیس آقایان می‌ باشد که هم اکنون ۲۵ سال سن دارد و در ابتدای مسیر حرفه‌ ای ورزشی خود قرار دارد و می تواند در رقابت مختلفی حضور پیدا کند و عناوین مختلفی را کسب کند. برای آشنایی بیشتر با این...