امیرِ غفور یکی از والیبالیست های ایرانی متولد ۱۶ خرداد ۱۳۷۰ می باشد. او در واقع بازیکن تیم ملی والیبال مردان ایران و باشگاه والیبال سپاهان اصفهان است. امیر غفور در کاشان والیبال خود را شروع کرد. پس از طی کردن مراحل پیشرفت سر از تیم ملی جوانان در آورد...