کارلوس ولچ، یک پوکر باز سیاه پوست است که فقر او را وادار کرد تا از کمترین امکانات زندگی اش بیشترین استفاده را ببرد. او از هوش بالایی که در ریاضی دارد استفاده کرد و توانست یکی از 10 پوکر باز برتر شود.او یک بازیکن پوکر با استعداد و باهوش...