با سلام آموزش بردشت و اثبات برداشت اسایتی ک روش مانور میدیم برای کسب درآمد در زمینه بت و کراش هستش وبا سرمایه کم میشه تو این ...