ویلفردو لئون را می توان بهترین بازیکن تاریخ والیبال کوبا نامید. در پاسخ به این پرسش که Wilfredo Leon چند سال دارد باید گفت که سن Wilfredo Leon بیست و هشت سال است و او با وجود همین سن نسبتا کم به یکی از بازیکنان خوب کشورش تبدیل شده است....