پراهلاد فریدمن یکی از 10 پوکر باز برتر حرفه ای در دنیا است که مدت ها است که در این عرصه حضور دارد که از همان دوران نوجوانی فعالیت های خود را در عرصه پوکر آغاز نمود و از همان نوجوانی مسیر فعالیت های خود را مشخص نمود. این پوکر...