تارا گرامی یکی از بازیگران و مجریان ایرانی می‌باشد کـه در برنامه هاي‌ ماهواره اي مجری و بازیگر می‌باشد او در برنامه پرشیاز گاز تلنت مجری بوده کـه بسیار محبوب شده اسـت در ادامه با بیوگرافی تارا گرامی بازیگر و مجری پرشیاز گات تلنت + «حواشی٬عکس و همسر» سایت برترین...