علی پیرهادی مجری و گوینده و از کارکنان من و تو است. او یکی از مجری های معروف و شناخته شده اهل ایران است که این روز ها خارج از کشور به کار مجری گری مشغول است. علی پیرهادی کیست؟ در رابطه با بیوگرافی علی پیرهادی بهتر است که بدانید...