یاسمین یازیچی کیست؟ Yasemin Yazıcı بـه عنوان بازیگر بـه کار خود ادامه می‌دهد. او درسال 2018 دانشکده اقتصاد لندن، گروه انسان شناسی اجتماعی رابا موفقیت بـه اتمام رساند. زمانی کـه در مدرسه بود در نمایش هاي‌ تئاتر روی صحنه ظاهر شد. او علاوه بر ترکی، در نمایشنامه هاي‌ انگلیسی...