یایر رودریگز کیست؟ این فایتر در تاریخ 6 اکتبر سال 1992 به دنیا آمده است. شهر محل تولد او پارال واقع در ایالتی به نام چی واوا در کشور مکزیک است. این مبارز امروزه در تیم VFS Academy عضو است و بخش زیادی از ثروت او از همین راه...