مژده یزدانی مجری و از کارکنان من و تو است، او متولد ایران است و مدت ها قبل از ایران به یکی از کشور های خارجی مهاجرت کرده است و در حال حاضر به مجری گری شبکه من و تو می پردازد. مژده یزدانی کیست؟ در رابطه با بیوگرافی مژده...