همان طور که می دانید سینمای ترکیه در چند سال اخیر پیشرفت و فعالیت چشمگیری داشته است و یکی از بازیگران زن ترکی با سابقه و حرفه ای نسلیهان یلدان است که در تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۶۹ در استانبول به دنیا آمده است. در ادامه این مقاله شما را با...